Communicatie

We spartelden de afgelopen jaren wat met éénduidige communicatie en met de juiste keuze uit het ruime aanbod aan communicatiekanalen. Daarom hebben we ons voorgenomen hier iets aan te doen. We willen het graag dit jaar als volgt aanpakken:
Afdelingsprogramma’s zullen enkel via de website gecommuniceerd worden. We weten dat het soms moeilijk was om de site up-to-date te houden, maar we engageren ons om het beter bij te houden.
We zien natuurlijk ook wel de voordelen van Facebook en willen dit medium vooral gebruiken voor promodoeleinden. Promo in het kader van ledenwerving, groepsactiviteiten, afdelingsactiviteiten, enz. …
Email willen we graag voorbehouden voor persoonlijke communicatie met de groepsleiding via info@chirohiro.be of de afdelingsleiding via (afdeling)@chirohiro.be. We blijven het dan ook belangrijk vinden om van alle ouders en zoveel mogelijk oudleiding een actueel e-mailadres te hebben.
Vanzelfsprekend zullen er wel wat WhatsAppgroepjes zijn onder leden, leden-leiding enz. … Het zou maar raar zijn moest dit niet zo zijn. We nemen ons echter voor dat belangrijke info in eerste instantie op de site zal komen. Foto’s zullen waarschijnlijk ook wel eens op Instagram verschijnen.
Laat u het alstublieft niet na om hierover opbouwende kritiek te geven nu of in de toekomst. Zo kunnen we ons communicatiebeleid bijsturen om beter te beantwoorden aan de verwachtingen van ouders en leden op een manier waarop het ook voor leiding haalbaar blijft.