Nieuw Nest

Ondertussen is het bijna 4 jaar geleden dat we in het huwelijksbootje stapten.  Van meet af aan wisten we dat het niet altijd even makkelijk zou zijn. “In goede en kwade dagen …” zoals men zegt.  Het blijft knokken voor ieder lid, vooral bij de oudste afdelingen kampen we met ledenverlies, zoals de meeste jeugdbewegingen.  Het evenwicht tussen jongens en meisjes is moeilijk te bewaren vooral bij de oudste afdelingen en in de leidingsploeg. Maar het is toch vooral een gelukkig huwelijk met vele successen.
Onze kleinste afdelingen zijn ’s zondags zeer talrijk. Onze leidinsploeg is een zeer hechte ploeg die zondag na zondag toffe activiteiten bedenkt. De kampen van Chiro Hiro zijn top, met spetterende programma’s en originele thema’s. 

Inhoudelijk zit het goed met dit huwelijk.  Tijd om wat aan het nest te werken!

De kapel en het voormalige meisjeslokaal samen zijn veel te groot voor onze groep. 
De energiekosten en onderhoudskosten voor beide lokalen zijn te zwaar om te dragen. Het meisjeslokaal is dringend aan renovatie toe en de verbouwing van de kapel is ondertussen ook zo lang geleden, dat er terug kosten aan komen.

De kersverse VZW die we voor het beheer van onze infrastructuur in het leven geroepen hebben, zal zich de komende maanden en jaren buigen over de verschillende opties die op tafel liggen.  Verhuizen naar een totaal andere locatie, verbouwen van de kapel of verbouwen van het voormalige meisjeslokaal; elk van deze opties heeft pro’s en contra’s. 
De leidingsploeg heeft de afgelopen jaren zijn noden en wensen opgelijst en zal nauw betrokken worden bij heel het keuze- en bouwproces. 
Het zal ook de leidingsploeg zijn die de meest cruciale beslissingen zal nemen. 

Waar ons nieuwe nest zal komen, hoe groot het zal zijn en hoe het er zal uit zien, staat nog niet vast.  Het zal wel een nest zijn waarvan we de rekeningen kunnen betalen, zowel van de bouwkost, de energiekost als de onderhoudskost. Een nest, opgebouwd naar de verzuchtingen van de leidingsploeg.  Een nest waarin de kinderen van onze groep zich thuis voelen en  naar hartlust kunnen pionieren. Een nest waarvan de ouders van onze leden weten dat hun kinderen er veilig zijn. 

Dit nest is belangrijk voor de toekomst, de financiële stabiliteit en het verder bestaan van onze chirogroep. We houden iedereen zeker op de hoogte van de vorderingen in het beslissings- en bouwproces en roepen iedereen op om zich op de één of de andere manier te engageren: als lid van de VZW, door aanwezig te zijn op infovergaderingen óf om af en toe een handje toe te steken voor verhuis of inrichting.

Wij hebben hier lang over nagedacht en zijn er helemaal klaar voor.