Kamp 2021

Van 1 tot 10 augustus gaan we op kamp naar Bièvre! Met uitzondering van de speelclub, die vertrekken op 4 augustus. Als alle maatregelen blijven zoals dat ze op dit moment zijn opgesteld, kunnen we in 1 grote bubbel op kamp!! 

Het inschrijvingsgeld bedraagt €140 (€75 voor speelclub). Mensen waarvoor het op dit ogenblik wat moeilijk is om dit bedrag te betalen, graag persoonlijk contact opnemen met leiding, groepsleiding of vb. Inschrijven doe je door het kampgeld te storten op reknr. BE45 0688 9574 3089  van Chiro Hiro, met vermelding van naam en afdeling van het lid. Gelieve in te schrijven voor 1 juli. Wij vragen u ook het inschrijvingsgeld voor dit jaar nog te betalen indien u dit nog niet gedaan had. 

Het kampboekje vind je hieronder of vraag een papieren versie aan de leiding. 

Wij hebben er alvast heel veel zin in!

MEDISCHE FICHE (vóór het kamp doorsturen naar: info@chirohiro.be of een ingevuld en afgedrukt exemplaar aan de leiding bezorgen): https://chiro.be/sites/default/files/attachments/2021-01/2020%20Medische...

KAMPBOEKJE: https://drive.google.com/file/d/1nlXXo5KExv3mqZ3c_JAKCYdfVEj5u2zM/view?usp=drivesdk